Aflevering 4: Van Integrate naar Operate, veranker ook je innovatieve experimenten


Heel wat projecten falen nog steeds, niet per se omwille van technische redenen, maar vooral omdat ze onvoldoende businesswaarde genereren. Het is dus belangrijk om telkens de tijd te nemen om alle technologische experimenten werkelijk te verankeren in een bedrijf en om zo technologische investeringen maximaal te laten renderen. En dan hebben we het niet alleen over het project uitrollen, maar ook over het project te durven opschalen: wat betekent dit project mogelijk voor gans het domein, de organisatie en het eigen business model? Een agile mindset en genoeg aandacht voor change management zijn hierbij essentiële factoren.